PvdA kent groot gewicht toe aan GGD-advies

De volksgezondheid moet volgens de PvdA in Olst-Wijhe het zwaarst wegen bij de aanvraag van een vergunning voor de uitbreiding van een landbouwbedrijf. ,,Als de
GGD zegt ‘niet doen’, moet je het niet doen”, aldus Rene Leber tijdens de raadsvergadering van 23 januari.
De PvdA vindt dat bij een forse uitbreiding van intensieve veehouderij de GGD altijd om advies moet worden gevraagd, zo meldt de Stentor.Er moeten volgens de fractie voorwaarden worden gesteld op het gebied van leefbaarheid en gezondheid.
Ook de VVD’er Jaap Gerkes liet doorschemeren dat een GGD-advies
leidend kan zijn. De CDA’er Hans Kamphuis is het daar ‘principieel mee oneens’. ,,Landelijke wetgeving is leidend”, aldus de CDA-voorman. Wethouder Herman Engberink: ,,We moeten niet van elk GGDadvies op voorhand zeggen dat het
bindend is.”
Bron: Stentor PvdA ‘Advies GGD leidend’

Vakbond pluimveehouders stelt vrije uitloop ter discussie

De voorzitter van de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders Hennie de Haan stelt de vrije uitloop van pluimvee in waterrijke gebieden ter discussie. ”Misschien moeten we geen nieuwe vrije-uitloopboerderijen meer toelaten in de buurt van open water”, zegt De Haan in de Volkskrant. Zij onderschrijft daarmee het advies dat de GGD heeft uitgebracht over het pluimveebedrijf van Van der Weerd Van Triest in Welsum. In dat advies wordt gewezen op het sterk verhoogde risico op vogelgriep bij uitloopbedrijven.
Op het moment zitten de risicobedrijven de pluimveesector in de weg. Vanwege het verhoogde risico hebben deskundigen tot dusver geadviseerd de ophokplicht in stand te houden. Door die ophokplicht kunnen de uitloopbedrijven vanaf begin februari hun eieren niet meer kwijt als vrije-uitloopei. Daardoor wordt een algehele verstoring van de eierprijzen verwacht.
Artikel Volkskrant ophokplicht degradeert vrije uitloop tot scharrel

Achttien zienswijzen, 700 vragen

Tegen de ontwerpbeschikking voor Erveweg 10 zijn achttien zienswijzen ingediend. Ook zijn er 700 vragen gesteld. Dit heeft de gemeente Olst Wijhe desgevraagd bekend gemaakt.
Een van de zienswijzen is van de groep bezorgde omwonenden. Zij stellen dat de uitbreiding van 39.900 naar 61.986 leghennen aan de Erveweg 10 in Welsum niet voldoet aan de wet- en regelgeving. Wat de ondernemer wil, is volgens hen onmogelijk. Door op papier de zaken anders voor te stellen dan ze feitelijk zijn, wekt de gemeente Olst Wijhe ten onrechte de indruk dat de uitbreiding wel vergunbaar is. Het verschil tussen de papieren en de feitelijke werkelijkheid is verontrustend groot. Lees meer

Meerdere zienswijzen in aantocht

De gemeente Olst Wijhe kan zich voorbereiden op meerdere zienswijzen op de ontwerpbeschikking voor het pluimveebedrijf van de maatschap Van der Weerd Van Triest aan de Erveweg 10 in Welsum. Niet alleen de groep bezorgde omwonenden dient op 11 januari een zienswijze in, ook andere inwoners van het dorp zullen hun mening over de uitbreiding van het bedrijf naar 60.000 leghennen kenbaar maken.

De website kippen in Welsum is inmiddels ruim 2000 keer geraadpleegd. In brede kring is er weerstand tegen de schaalvergroting die zal leiden tot een pluimveehouderij van de maatschap Van der Weerd Van Triest met uitloop voor 100.000 leghennen (locatie Zijlweg en Erveweg) .

Wie nog een zienswijze wil indienen, moet snel zijn. Zorg ervoor dat er op 11 januari een exemplaar met naam, adres en handtekening bij de gemeente ligt. Je kunt gebruik maken van de standaard-zienswijze op deze website, maar je kunt je ook aansluiten bij de veel uitgebreidere zienswijze van de groep bezorgde omwonenden.