Pluimveehouder stopt vanwege luchtwegproblemen

Een pluimveehouder uit Eibergen is gestopt met zijn leghennenbedrijf vanwege luchtwegproblemen. De problemen werden erger als hij in de stal kwam, vertelt hij op pluimveeweb.nl  De leghennen zijn inmiddels uit het bedrijf weggehaald. Het bedrijf staat al enige tijd te koop.

Het is bekend dat stallucht veel stofdeeltjes bevat. In het stof bevinden zich zogeheten endotoxinen, dat zijn resten van bacteriën. Deze kunnen luchtwegproblemen veroorzaken. Gesproken wordt over het Organic dust toxic syndrome (ODTS) bij pluimveehouders.

De belangrijkste bron voor endotoxinen wordt gevormd door mest. Deze bevat zeer vele bacteriën, afkomstig uit het maagdarmkanaal. Een groot deel van de mest van scharrelkippen valt op de vloer van de stal, droogt op en komt in de lucht terecht. Pluimveehouders behoren tot een groep met een hoog gezondheidsrisico. De mate waarin zij in de huidige scharrel-, voliere- en uitloopstallen worden blootgesteld aan endotoxinen ligt in veel gevallen boven de advieswaarde van de Gezondheidsraad.

Ook varkenshouders behoren tot de hoogrisico-groep. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij varkenshouders de longfunctie meer dan twee keer zo snel achteruitgaat als normaal is voor hun leeftijd. Opvallend is dat dit zowel geldt voor de groep die nog geen klachten heeft als voor de categorie met luchtwegklachten.

Opnieuw dwangsom voor kippenbedrijf Welsum

De maatschap Van der Weerd van Triest heeft weer een dwangsom aan de broek vanwege het overtreden van de geluidsnormen. Voor 1 juni moet de overtreding ongedaan zijn gemaakt, anders volgt er een boete van €2500 per week tot een maximum van €25.000.

De ventilatoren van het bedrijf aan de Erveweg 10 veroorzaken al sinds september 2011 geluidsoverlast. Diverse geluidmetingen hebben aangetoond dat de geluidnormen worden overschreden.

In 2012 kreeg Van der Weerd een brief van de gemeente dat hij voor 1 februari 2013 iets moest doen aan het lawaai van de ventilatoren. Een klein half jaar later bleek dat hij nog altijd geen actie had ondernomen om het geluid te verminderen. In augustus 2013 legde het college van Olst Wijhe hem een dwangsom op van €1000 per dag met een maximum van €5000. Pas toen bracht de kippenboer ventilatiekokers aan, die er volgens hem voor zouden zorgen dat de buren niets meer te klagen hebben.

De geluidsoverlast hield echter aan, waarna nieuwe metingen aantoonden dat de ventilatoren nog altijd teveel geluid produceerden. Van der Weerd liet zelf een meting doen en beweerde dat er niets aan de hand was. De gemeente accepteerde aanvankelijk dit verhaal, maar daar namen omwonenden geen genoegen mee.
Na eigen waarneming door een van de gemeenteambtenaren werd in augustus 2016 een onafhankelijk bureau in arm genomen. Uit een nachtelijke meting bleek dat de normen wel degelijk nog steeds werden overschreden. Van der Weerd maakte op aanraden van zijn adviseur Van Westreenen bezwaar tegen de meting, maar dat werd door het college van Olst Wijhe niet langer geaccepteerd. Nu, zeven maanden later en 5,5 jaar na de eerste melding over geluidsoverlast, heeft de kippenboer dan eindelijk weer een dwangsom opgelegd gekregen. Na 1 juni gaat de gemeente controleren of het bedrijf voldoet aan de geldende geluidsnormen. Mocht uit een controle blijken dat de normen nog steeds worden overschreden, dan moet Van der Weerd de boete betalen. Een overschrijding kan eenmaal per week worden geconstateerd en dus aardig in de papieren lopen.

Volgens een berekening van het RIVM is gemiddeld zo’n zes (drie tot twaalf) procent van de totale ziektelast in Nederland toe te schrijven aan specifieke omgevingsfactoren als fijnstof en geluidsbelasting.