Pluimveehouder wijst op gevaar van grote koppels in een uitloop

Steeds meer pluimveehouders laten kritische geluiden horen over het houden van kippen in een vrije niet-overdekte uitloop. Marcel Kuijpers van Kuipers Kip vindt dat consumenten misleid worden. ”De consument wenst een eitje van een buitenkip en niemand vertelt hem dat het onverantwoord en zelfs gevaarlijk is voor dier- en volksgezondheid”, schrijft hij op www.pluimveeweb.nl

Kuijpers richt zijn pijlen op het houden van grote koppels in niet-overdekte uitlopen, vanwege de dreiging van vogelgriep. ”Is er bij hoogpathogene vogelgriep sprake van een onvoorspelbaar risico dat de pluimveehouders willekeurig kan treffen? Nee, er wordt vanuit gegaan dat de kans op besmetting 7 tot 11 keer groter is bij een onoverdekte uitloop. Uitgaande van een jaarrond risico op besmettingen kunnen we dus spreken van een voorspelbaar en onwillekeurig optredend risico dat door een beperkte groep wordt genomen met schadelijke gevolgen voor de hele pluimveesector. (…)

”Ik denk dat we niet langer sprookjes moeten verkopen. Grote koppels pluimvee in een niet overdekte uitloop houden, is onverantwoord. We zouden eerlijk moeten zijn naar elkaar binnen de sector, de maatschappij en naar de consumenten dat we de risico’s niet langer kunnen dragen. De markt vraagt ook om cocaïne. Daarmee is de drugssector nog geen wenselijk verschijnsel.”

Overloopkippen leggen eerste eitjes

Na mevrouw Van Westreenen en mevrouw Nap heeft zich nu ook mevrouw Kamphuis gemeld bij de omwonenden van het pluimveebedrijf aan de Erveweg in Welsum. De overloopkippen hebben inmiddels de eerste eitjes gelegd. De zeer mensvriendelijke hennetjes zijn ontsnapt uit de uitloop van het pluimveebedrijf en hebben geheel uit vrije wil de oversteek gewaagd. Omwonenden hebben ze vernoemd naar de adviseurs van het pluimveebedrijf. De hennen zijn in opvallend goede doen. Mevrouw Kamphuis zingt aan een stuk door. Mochten er meer overloopkippen komen – hetgeen wel wordt verwacht, gezien de toestand van de afrastering rond het bedrijf – dan zullen deze vernoemd worden naar wethouders en ambtenaren van de gemeente Olst Wijhe.