Uitstoot van fijnstof neemt toe door kippen met uitloop

De pluimveehouderij is de enige sector die verantwoordelijk is voor de toename van fijnstof in ons land. Waar industrie, transport en andere sectoren de uitstoot van fijnstof de afgelopen jaren drastisch hebben verminderd, stoot de landbouw 3% meer fijnstof uit, in totaal 7 miljoen kilo.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat de cijfers bekend heeft gemaakt, komt dit vooral door de kippen in Nederland. De sterk toegenomen emissies van pluimveebedrijven worden veroorzaakt doordat er steeds meer vrije-uitloopkippen komen. In andere landbouwsectoren daalden de fijnstofemissies.

De productie van vrije uitloop-eieren is de afgelopen jaren sterk opgevoerd. Deze ontwikkeling wordt gestimuleerd vanuit Duitsland waar veel vraag is naar vrije uitloop eieren. Aan deze vraag kan door eigen bedrijven niet worden voldaan, omdat deze door strenge regelgeving nauwelijks kunnen groeien.
In Nederland schakelt het ene na het andere pluimveebedrijf om naar vrije uitloop. In ons land worden per jaar 1,8 miljard vrije uitloopeieren verhandeld, afkomstig van zo’n 6 miljoen vrije uitloophennen. Ook de Nederlandse Dierenbescherming stimuleert de vrije uitloop, zonder rekening te houden met de milieugevolgen en de gevolgen voor de volksgezondheid.


”Een stal kun je zuiveren met filters, een loslopende kip niet”


Onderzoeker Cor Pierik zegt in Trouw: “Een stal kun je zuiveren met filters, een loslopende kip niet.”
Ook Foodlog besteedt aandacht aan de toename van fijnstof door vrije uitloopbedrijven.