Illegale afvoer van mest duurt voort

Aan de jarenlange illegale afvoer van kippenmest van Erveweg 10 naar Zijlweg 29 lijkt een einde te zijn gekomen. Lijkt. Bij twee van de drie stallen aan de Erveweg staan nu containers waarin de mest op legale wijze naar elders kan worden vervoerd. Bij een van de stallen staat echter nog steeds een mestwagen waarmee mest naar de Zijlweg wordt overgebracht.

”Transport en opslag van mest naar en op een ander bedrijf dan de inrichting aan de Erveweg 10 valt niet onder de regels die op dit bedrijf gelden”, zo heeft de gemeente Olst Wijhe in een brief op 21 februari 2017 aan omwonenden laten weten. Niettemin gaat de maatschap Van der Weerd van Triest door met deze illegale praktijken. De gemeente doet niets. Op 11 april is er een zitting van de bezwarenadviescommissie van de gemeente Olst Wijhe. Dit naar aanleiding van het bezwaar dat omwonenden hebben gemaakt, onder meer tegen het besluit van het college van B&W om niet handhavend op te treden.
Als het om opslag van mest gaat, gelden op de Zijlweg dezelfde regels als op de Erveweg: de mest mag maximaal 14 dagen in een afgedekte container worden opgeslagen. De container moet zijn afgedekt om extra uitstoot van ammoniak te voorkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *