Ook Olst Wijhe kan endotoxine-gevaar serieus nemen

Omwonenden van pluimveehouderijen hebben het meeste te vrezen van endotoxinen *).
Tot op een afstand van 500 meter van een pluimveehouderij kan de advieswaarde van de Gezondheidsraad worden overschreden. De uitstoot van endotoxines is echter nog niet geregeld in de wet. Om de voor de volksgezondheid schadelijke endotoxines toch zoveel mogelijk te beperken, hebben ze in Brabant een zogeheten endotoxinekader 1.0 ontwikkeld. Met dit kader kan ook Olst Wijhe het endotoxine-gevaar serieus nemen.

Uitgangspunt is dat de gemeenten en de provincie, totdat er een landelijke toetsingskader beschikbaar komt, nieuwe of grotere gezondheidsrisico’s voor omwonenden willen voorkomen.  Daar waar de advieswaarde van de Gezondheidsraad al is overschreden, kan worden voorkomen dat de overschrijding toeneemt. Dit betekent dat bij de vergunningverlening of bij meldingen:

  • een standstill van de emissie fijnstof-endotoxine gewenst is;
  • bij voorkeur een reductie van de emissies wordt bereikt.

Basis is altijd dat de Brabantse Omgevingsdienst beoordeelt of sprake is van een ‘risicovolle aanvraag’. Zo ja, dan volgt er overleg met het gemeentebestuur en de veehouder over aanpassing van de vergunning of uitstel van besluitvorming over de vergunning.

De gemeente Olst Wijhe heeft bij het opstellen van de ontwerpbeschikking helemaal niet gekeken naar de uitstoot van endotoxinen. Terwijl de GGD in haar advies heeft gevraagd om aandacht voor verlaging van emissies, omdat op die manier schadelijke effecten op de gezondheid verminderd kunnen worden.
Meer weten? Klik op: Endotoxinekader-1-0

*) Endotoxinen zijn resten van bacteriën die door pluimveehouderijen met de uitstoot van fijnstof in de omgeving worden verspreid. Zij zijn mogelijke oorzaak van het verhoogde risico op longontsteking in de omgeving van pluimveehouderijen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *