Criteria voor vrije uitloop aangescherpt

De controlerende instantie voor alternatieve veehouderijen (KAT) heeft de criteria aangescherpt waaraan pluimveehouderijen met vrije uitloop moeten voldoen. De nieuwe criteria maken het voor het bedrijf van de maatschap Van der Weerd Van Triest steeds moeilijker om de eieren als vrije-uitloopeieren te verkopen.
Niet alleen beschikt het bedrijf in de directe omgeving van de stallen over te weinig grond voor de vrije uitloop (vereist is 4m2 per leghen =16 ha bij 40.000 leghennen en 40 ha bij 100.000 leghennen), ook mag de gehele uitloop niet meer worden bemest, terwijl het bedrijf de grond hard nodig heeft om er de mest van de koeien op uit te rijden. Bovendien moet de gehele uitloop volgens de nieuwe eisen worden afgerasterd (en niet een klein gedeelte, zoals nu het geval is) of met palen afgezet.
Volgens de nieuwe eisen, die op 1 april zijn ingegaan, moet het bedrijf de uitloop laten opmeten. Uittreksels van het kadaster volstaan niet meer. Verder moet er wekelijks in een databank worden gemeld hoeveel eieren er zijn geproduceerd. Ook dient de pluimveehouder een keer per legronde de eieren te onderzoeken op de aanwezigheid van dioxines. De nieuwe eisen moeten fraude tegengaan en dienen ook om de gezondheid van dieren en de voedselveiligheid te waarborgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *