Dwangsom op teveel kippen blijft in stand

Kippenboer Jan van der Weerd uit Welsum hangt niet alleen een dwangsom voor de overschrijding van de geluidnormen boven het hoofd, maar ook een dwangsom voor de overschrijding van het aantal kippen in de stallen aan Erveweg 10.

De dwangsom vanwege de overschrijding van het aantal kippen, dateert van begin 2016. De gemeente is niet van plan deze in te trekken, zo is Van der Weerd meegedeeld. Elke overschrijding van het vergunde aantal kippen (39.900) komt hem op een boete van €10.000 per keer te staan, met een maximum van €50.000.
Sinds de dwangsom is ingesteld, voldoet het bedrijf weliswaar aan de regels, maar dat is wel eens anders geweest. Er is volgens de gemeente sprake van ”een geschiedenis” van het houden van meer dieren dan vergund. Concreet noemt de gemeente overschrijdingen in 2013 (2x) en in 2015. Vanwege deze ”geschiedenis” en de kans op herhaling is het volgens de gemeente noodzakelijk dat de dwangsom in stand blijft.

Voor het bericht over de dwangsom geluid, klik hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *