Gemeente licht inwoners Welsum verkeerd voor over zienswijzen

De gemeente Olst Wijhe heeft afgelopen dinsdagavond tijdens de informatie-avond over het pluimveebedrijf aan de Erveweg de inwoners van Welsum verkeerd voorgelicht. Ambtenaar Christel Akkerman zegde, in aanwezigheid van wethouder Blind en burgemeester Strien, toe alle openstaande vragen als zienswijze te bundelen. Daarmee werd de suggestie gewekt dat de vragenstellers niet ook nog een zienswijze hoefden in te dienen.
De gemeente is hierop teruggekomen en heeft Plaatselijk Belang, die de avond organiseerde, laten weten dat de toezegging niet kan worden waargemaakt. Zienswijzen dienen persoonlijk te zijn om een vervolgprocedure mogelijk te kunnen maken. Iedereen die vragen heeft over de uitbreiding van het bedrijf aan de Erveweg zal zelf een zienswijze moeten opstellen, waarin deze vragen worden opgenomen. Wel kan er gezamenlijk een zienswijze worden opgesteld, maar deze moet dan wel door iedereen afzonderlijk worden ondertekend.
Op deze website staat een standaard-zienswijze.
Wil je een eigen zienswijze opstellen? Neem dan contact op met ons steunpunt zienswijzen: Tekko Flokstra, tel. 0570 592629.
Je kunt je ook aansluiten bij de zienswijze van de groep bezorgde omwonenden. Neem daarover eveneens contact op met Tekko Flokstra.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *