Gemeente meer tijd nodig voor besluit over handhaving

De gemeente Olst Wijhe heeft meer tijd nodig om een besluit te nemen over handhaving van een aantasting van de milieuveiligheid door het pluimveebedrijf aan de Erveweg. Omwonenden hadden gevraagd om maatregelen tegen allerlei activiteiten waarbij grote hoeveelheden stof en stank vrijkomen. Ook willen ze dat er iets wordt gedaan aan het onzorgvuldig vervoeren van pluimveemest over de openbare weg. Tevens dient er in hun ogen een eind te komen aan de afvoer van mest van de Erveweg naar de Zijlweg.

Aanvankelijk had het college het verzoek afgewezen. Omwonenden maakten bezwaar tegen dat besluit. Onlangs heeft de commissie voor de bezwaarschriften een advies uitgebracht aan het college. Het is nog niet bekend wat de inhoud is van dat advies. Het college heeft omwonenden meegedeeld dat de beslistermijn is verlengd tot 8 augustus.
Aangezien de overtredingen voortduren en zich inmiddels hebben uitgebreid, zullen omwonenden op korte termijn de nieuw geconstateerde feiten indien mogelijk inbrengen in de lopende procedure.

Zie nieuw bericht: Gemeente moet scherper en vaker toezien op overtredingen Erveweg 10

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *