Gemeente moet scherper en vaker toezien op overtredingen Erveweg 10

De gemeente Olst Wijhe moet scherper en vaker toezien op overtredingen van pluimveehouderij Van der Weerd aan de Erveweg 10 in Welsum. Dat adviseert de bezwarenadviescommissie. De gemeente moet ook via maatwerkvoorschriften een afdekplicht opleggen voor de kiepwagen waarin mest vanuit de stallen wordt opgevangen.

De commissie is van mening dat bij het uitmesten van stallen met een loader sprake is van een overtreding van een wettelijk voorschrift. De gemeente heeft de bevoegdheid handhavend op te treden of een besluit te nemen waardoor de overlast weggenomen kan worden. De gemeente kan daartoe een maatwerkvoorschrift opleggen ter bescherming van de gezondheid van omwonenden. Daarvoor is het wel noodzakelijk, aldus de commissie, dat de gemeente de overtreding zelf constateert.
De commissie heeft het advies uitgebracht nadat omwonenden een verzoek om handhaving c.q. maatwerkvoorschriften hadden ingediend om overlast vanuit het bedrijf te beperken. Het college van B&W had dit verzoek afgewezen. Tegen dat besluit hebben omwonenden bezwaar gemaakt.

Afvoer van mest van Erveweg naar Zijlweg
Een van de overtredingen waartegen de gemeente in de ogen van omwonenden handhavend zou moeten optreden – het afvoeren van mest van de locatie Erveweg naar locatie Zijlweg – is volgens de adviseur van Van der Weerd inmiddels ongedaan gemaakt: er wordt geen mest meer afgevoerd van de Erveweg naar de Zijlweg. Voor klachten over het transporteren van mest over de openbare weg, verwijst de commissie omwonenden naar de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Emails van omwonenden over deze kwestie zouden door de gemeente zijn doorgestuurd naar deze controlerende instantie.
Vreemd genoeg concludeert het college van B&W dat alle punten van omwonenden ongegrond zijn verklaard. Omwonenden hebben zes weken de tijd om tegen het besluit van het college in beroep te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *