Gemeente Olst Wijhe werkt mee aan eierfraude

Met de ontwerpvergunning voor de pluimveehouderij aan de Erveweg 10 in Welsum faciliteert de gemeente Olst Wijhe eierfraude. Het college van B&W wil het uitloopbedrijf toestaan met 50% uit te breiden, terwijl bij het bevoegd gezag bekend is dat daarmee de voorschriften voor vrije-uitloopeieren worden overtreden.

Het college volgt de vergunningaanvraag, opgesteld door agrarisch adviseur Robert Kamphuis van Van Westreenen, waarin met geen woord wordt gerept over de eisen voor uitloopeieren. Adviseur Kamphuis heeft zich volledig blind gestaard op de overdekte uitlopen en hoe daar zoveel mogelijk kippen in te huisvesten, zonder zich te bekommeren over de vraag of er wel voldoende ruimte is in de onoverdekte uitlopen.

De ontwerpvergunning maakt de weg vrij voor het ontstaan van een van de grootste uitloopbedrijven in Europa. In combinatie met de locatie aan de Zijlweg ontstaat er aan de rand van het dorp een bedrijf met ruim 100.000 leghennen. Volgens de aanvrager – de maatschap Van der Weerd Van Triest – gaat het hier om een economische keuze: uitloopeieren brengen meer op dan gewone scharreleieren, zo staat in de bij het ontwerpbesluit gevoegde stukken.

Drie belangrijke voorwaarden voor de productie en verkoop van uitloopeieren ontbreken echter:
> op de locatie Erveweg 10 beschikt de pluimveehouder niet over voldoende grond voor de uitloop van ruim 60.000 leghennen,
> bij een dergelijke bezetting is er sprake van overlap met de uitloop aan de Zijlweg
> de stallen zijn aanzienlijk breder dan de toegestane 15 meter.

Het bedrijf voldoet daarmee niet aan de Europese wetgeving, de eisen van het kwaliteitszorgsysteem IKB-ei en die van de KAT. Worden de eieren desondanks verkocht als vrije uitloopeieren, dan is er sprake van fraude.
Lees meer
persbericht-29-nov-2016-gemeente-olst-wijhe-faciliteert-eierfraude

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *