Gemeente Olst Wijhe stuurt verzoek handhaving door naar NVWA

De gemeente Olst Wijhe heeft het verzoek van omwonenden om handhavend op te treden tegen mogelijke overtredingen door het pluimbedrijf van de maatschap Van der Weerd Van Triest doorgestuurd naar de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Het gaat volgens de gemeente om handhaving van de Meststoffenwet en daarvoor is de NVWA de aangewezen instantie.
Woordvoerder van de gemeente Philip Pasveer maakte dat gisteren bekend tijdens een zitting van de bezwaarschriftencommissie. Omwonenden hadden het  college van B&W gevraagd handhavend op te treden tegen:

  • het transport van kippenmest van de locatie Erveweg naar de locatie Zijlweg,
  • het vervoer van mest in een open mestwagen waarbij mestdeeltjes in het rond vliegen,
  • het opslaan en uitrijden van kippenmest op akkers en weilanden, waarbij grote hoeveelheden stank en stof vrijkomen.

Het verzoek van omwonenden was door het college afgewezen. Omwonenden hebben daar bezwaar tegen gemaakt. Woordvoerder Pasveer liet tijdens de zitting weten dat het college geen bevoegd gezag is voor activiteiten die buiten de inrichting plaatsvinden. De gemeente erkent wel dat er een probleem is. Hij zei: ”We achten aannemelijk dat het niet volgens de regels gebeurt”. Vandaar dat het verzoek om handhaving is doorgezonden naar de NVWA.
Omwonenden stelden dat de gemeente wel degelijk mogelijkheden heeft om handhavend op te treden. Ze wezen op de zorgplicht in het Activiteitenbesluit, waar ook het vervoer van goederen van en naar de inrichting onder valt. De ondernemer heeft de plicht daarbij overlast en verontreinigingen te voorkomen.
Omwonenden wezen er verder op dat er nog altijd illegaal mest wordt afgevoerd van de locatie Erveweg naar de locatie Zijlweg. Iets wat de gemeente al jaren oogluikend toestaat. Ook het uitmesten van de overdekte uitlopen met een loader en het overslaan van mest in open mestwagens is volgens omwonenden tegen de regels. Daarbij komen grote hoeveelheden stank en stof vrij. Deze emissies zijn niet vergund. Omwonenden hebben daar melding van gemaakt en verzocht om maatwerkvoorschriften. Volgens Pasveer heeft de gemeente deze overtreding zelf nog niet geconstateerd en is er een probleem met de bewijslast.
De bezwaarschriftencommissie komt binnen zes weken met een advies aan het college. Het college zal uiterlijk 30 mei een besluit nemen.

Toelichting op bezwaar tegen besluit om verzoek maatwerkvoorschriften en handhaving Erveweg 10

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *