Gezondheidsschade omwonenden pluimveebedrijven aangetoond

Het stof dat pluimveehouderijen uitstoten, veroorzaakt aantoonbaar gezondheidsschade bij mensen in een straal van 1 kilometer rond het kippenbedrijf. Van 126 patiënten met longontsteking in de buurt van kippenbedrijven is de bacterieflora in de keel onderzocht. Daaruit bleek dat deze flora, die beschermt tegen indringers zoals de pneumokok, verstoord was.

Al eerder is komen vast te staan dat omwonenden van pluimveebedrijven een 11% hoger risico hebben op longontsteking. Het onderzoek ”Veehouderij en gezondheid omwonenden” dat juli vorig jaar is verschenen, maakt daar al melding van. In de recente publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Pneumonia wordt beschreven hoe dat komt. Mensen worden niet direct ziek van het stof, maar al dat stof zorgt er wel voor dat hun afweer uit balans raakt. Daardoor worden ze vatbaarder voor longontsteking.

Staatssecretaris Martijn van Dam laat in de Volkskrant weten dat het onvermijdelijk is dat de pluimveehouders maatregelen treffen. Gezien het belang voor de volksgezondheid zal hij binnen afzienbare tijd eenzijdig maatregelen richting pluimveesector opleggen die moeten leiden tot minder fijnstof in de lucht.
Verhoogd risico longontsteking in buurt van pluimveebedrijf artikel Volkskrant 3 maart 2017

Increased risk of pneumonia in residents living near poultry farms: does the upper respiratory tract microbiota play a role?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *