GGD adviseert maatregelen pluimveehouderijen

GGDGHOR, de koepelorganisatie van alle GGD’en in Nederland, adviseert gemeenten nu al maatregelen te nemen om de gezondheidsrisico’s rond pluimveehouderijen te verminderen. Het terugdringen van de uitstoot van stof en resten van bacteriën, kan schade aan de gezondheid van omwonenden beperken.

GGDGHOR doet deze aanbeveling na de publicatie van het aanvullende VGO-onderzoek op 16 juni. Het onderzoek bevestigt dat mensen in de buurt van pluimveehouderijen een verhoogde kans hebben op longontsteking.

GGDGHOR wijst erop dat de Tweede Kamer op 1 juni een brief van de staatssecretarissen van EZ, I&M en VWS heeft ontvangen, met daarin een pakket van maatregelen om de luchtkwaliteit rond pluimveebedrijven te verbeteren.
Om inzicht te krijgen in effectieve bronmaatregelen, dient nader onderzoek uitgevoerd te worden. GGD GHOR Nederland vindt het raadzaam nu al maatregelen te nemen.

Op dit moment vragen meerdere gemeenten hun regionale GGD om een advies op maat, waarbij de gezondheidsrisico’s inzichtelijk gemaakt worden in relatie tot bijvoorbeeld de afstand tot veehouderijen, bewonersaantallen en andere activiteiten. Zo’n GGD-advies draagt bij aan een afgewogen en transparant besluit dat de bestuurders dienen te nemen en waarbij aan de bescherming van de gezondheid van mensen een groot belang wordt gehecht, aldus GGDGHOR.
Klik hier voor oproep GGDGHOR

Overleg Olst Wijhe en GGD IJsselland
Voor de uitbreiding van het pluimveebedrijf aan de Erveweg 10 met 50% meer kippen, waarbij de uitstoot van fijnstof toeneemt met ruim 25%, is op dit moment nog overleg gaande tussen gemeente Olst Wijhe en GGD IJsselland. De gemeente heeft in december 2016 een ontwerpbeschikking afgegeven. Een definitieve beschikking laat nog op zich wachten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *