Hoe staat het ervoor met het grootste uitloopbedrijf van Europa?

In Welsum zou een van de grootste uitloopbedrijf van Europa komen, met 40.000 leghennen aan de Zijlweg en ruim 60.000 leghennen aan de Erveweg.
Hoe staat het er nu voor?
Een overzicht.

Kippenboer Jan van der Weerd uit Welsum kan zijn plannen voor een uitloopbedrijf met meer dan 100.000 leghennen voorlopig niet realiseren. Omwonenden, de Vereniging Leefmilieu en Mobilisation for the Environment hebben daar een stokje voor gestoken.

Van der Weerd heeft voor de locatie Zijlweg al een natuurbeschermingswetvergunning maar voor de ruim 60.000 leghennen aan de Erveweg is de vergunning nog in procedure. De in 2016 verleende vergunning is door de Raad van State op 10 oktober 2018 vernietigd. Van der Weerd heeft direct na de uitspraak van de Raad van State een nieuwe natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd. Het blijkt te gaan om een oude aanvraag, die opnieuw is ingediend. De provincie heeft de aanvraag op 18 december 2018 gehonoreerd, maar ook dit besluit zal geen stand houden aangezien de provincie bij het besluit geen rekening heeft gehouden met de uitspraak van de Raad van State.

De kippenboer beschikt inmiddels wel over een omgevingsvergunning voor uitbreiding van 40.000 naar ruim 60.000 leghennen, maar ook deze is nog niet onherroepelijk. Tegen de vergunning is door omwonenden, de Vereniging Leefmilieu en Mobilisation for the Environment beroep aangetekend. Te verwachten valt dat ook deze omgevingsvergunning sneuvelt, aangezien de effecten van de uitbreiding op de natuurwaarden van de IJsseluiterwaarden niet juist zijn berekend.

Niet alleen de natuur speelt Van der Weerd parten. Ook op een ander onderdeel is de verleende omgevingsvergunning ontoereikend om zijn plannen te realiseren. Wil Van der Weerd de locatie aan de Erveweg uitbreiden van 40.000 naar ruim 60.000 leghennen met vrije uitloop, dan zal hij een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning moeten indienen. In de verleende omgevingsvergunning is namelijk geen plaats voor ruim 60.000 uitloopkippen. De grens van de inrichting is op de tekeningen zo aangegeven dat er niet meer dan 10.000 vrije uitloopkippen gehouden kunnen worden.

Het beroep tegen de omgevingsvergunning is door omwonenden, de Vereniging Leefmilieu en Mobilisation for the Environment ingesteld bij de bestuursrechter in Zwolle. Daarbij is ook aandacht gevraagd voor de effecten van het bedrijf op de volksgezondheid en het voorkomen van geluidsoverlast.
Het wachten is nu op een zitting waarin alle partijen door de rechter worden gehoord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *