Kippen in Welsum in recent verleden besmet met milde vogelgriep

In de periode 2009 tot 2014 heeft zich in de pluimveestallen van de maatschap Van der Weerd van Triest in Welsum een besmetting voorgedaan met het vogelgriepvirus. Dit blijkt uit onderzoeksresultaten die in het bezit zijn van een inwoner van Welsum.

Het ging om een besmetting met een laagpathogene variant van het virus. Een laagpathogene besmetting gaat gepaard met milde verschijnselen, zoals daling van de productie van eieren. Het pluimvee hoefde niet te worden geruimd.

Pluimveebedrijven met uitloop worden vier keer per jaar onderzocht op de aanwezigheid van vogelgriep. Daarbij worden geregeld antistoffen aangetroffen. Het is bekend dat het milde vogelgriepvirus permanent in Nederland circuleert onder wilde vogels. Screening van bedrijven is noodzakelijk omdat omdat het milde (laagpathogene) virus kan veranderen in een gevaarlijke, hoogpathogene variant.

Dat een besmetting bij het bedrijf van Van der Weerd Van Triest is aangetroffen, hoeft niet te verbazen, gezien het grote aantal uitloopbedrijven dat ooit al eens een besmetting met laagpathogene vogelgriep heeft doorgemaakt. Het risico op een besmetting is sterk verhoogd bij bedrijven met veel wilde (water)vogels in de omgeving. Ook dat is bekend. Wel is het opmerkelijk dat de dierenarts van het bedrijf, Jeroen Leus, heeft verklaard dat er nog nooit vogelgriep is uitgebroken in de stallen van Van der Weerd Van Triest. Hij deed dit in een reactie op het GGD-advies over de aanvraag van een nieuwe vergunning voor de locatie Erveweg 10. Dit blijkt nu feitelijk onjuist.

De vogelgriepgegevens over het bedrijf van Van der Weerd Van Triest ondersteunen het standpunt van de GGD. Die instantie is geen voorstander van pluimveestallen met uitloop en zeker niet van uitlopen die dichtbij een uiterwaardengebied liggen en in de omgeving van een te realiseren natuurgebied in het kader van het project IJsselweide (‘Ruimte voor de rivier’). ”Dit betekent een verdere verhoging van het risico van infectieziekten”, aldus de GGD in het advies over het pluimveebedrijf van Van der Weerd Van Triest in Welsum.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *