Kippen van Erveweg en Zijlweg kunnen bij elkaar op bezoek

De gemeente stelt in de ontwerpbeschikking dat er aan de Erveweg geen sprake is van risico op besmetting met dierziekten vanuit andere stallen. Daarbij ziet de gemeente over het hoofd dat de kippen van de Erveweg heel gemakkelijk bij de kippen van de Zijlweg op bezoek kunnen. Dit aspect is geheel over het hoofd gezien in de door het bureau Van Westreenen opgestelde vergunningaanvraag.
De vrije uitlopen van de stallen aan de Erveweg en aan de Zijlweg overlappen elkaar. Hieronder staat de eigenarenkaart van het kadaster met in groen de percelen van Van der Weerd Van Triest. De cirkels hebben een straal van 350 meter. De percelen links van de Erveweg zijn niet toegankelijk voor de uitloop. Grond tot op een afstand van 350 meter gerekend vanaf de grens van de overdekte uitlopen, mag worden meegerekend als ruimte voor vrije uitloop. In deze percelen moeten dan volgens de richtlijnen voor vrije uitloop wel schuilhutjes komen met drinkwatervoorzieningen: 4 per ha.

eigenarenkaart-met-cirkels

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *