Kippenboer naar rechter vanwege boete geluidsoverlast

Kippenboer Van der Weerd Van Triest uit Welsum is naar de rechter gestapt om onder de boete uit te komen die de gemeente hem heeft opgelegd voor het overtreden van de geluidsnormen.  De gemeente Olst Wijhe heeft de boete opgelegd nadat geluidmetingen hadden aangetoond dat het bedrijf aan de Erveweg 10 de normen overschrijdt. Omwonenden ondervinden al jaren geluidsoverlast van de ventilatoren. Diverse metingen hebben een overschrijding van de normen aangetoond. Eerder heeft de kippenboer kokers bovenop de ventilatoren geplaatst, maar uit geluidmetingen blijkt dat die niet helpen. Volgens Van der Weerd Van Triest zijn de metingen niet correct uitgevoerd en daarom stapt hij nu naar de rechter. Hij heeft gevraagd om een vernietiging van het dwangsombesluit. Dit besluit is voorlopig opgeschort, totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan.
Er staat voor de kippenboer meer op het spel dan alleen de dwangsom. Hij heeft een nieuwe vergunning aangevraagd voor ruim 60.000 kippen in plaats van de 39.900 die hij nu heeft. De aanvraag gaat vergezeld van een akoestisch onderzoek, waarin wordt gesteld dat het bedrijf voldoet aan de geluidsnormen. Erg aannemelijk is dat niet, aangezien er met 60.000 kippen harder geventileerd zal moeten worden en de normen verder overschreden zullen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *