Kippenboer Van der Weerd hangt nog altijd dwangsom boven het hoofd

Kippenboer Van der Weerd in Welsum hangt nog altijd een dwangsom voor geluidsoverlast boven het hoofd. Wat de gemeente Olst-Wijhe betreft blijft dat zo. De dwangsom dient om nieuwe overschrijdingen van de geluidsnormen door het bedrijf aan de Erveweg te voorkomen.

Van der Weerd heeft bezwaar gemaakt tegen het dwangsombesluit van de gemeente. Op 19 december was er een hoorzitting bij de bezwarenadviescommissie, waar Van der Weerd zijn bezwaar kort heeft toegelicht. Hij vindt dat de geluidmetingen niet deugen, waarop de dwangsom is gebaseerd. De commissie komt binnenkort met een advies aan het college van B&W.
Afgelopen zomer heeft Van der Weerd maatregelen getroffen om een einde te maken aan ruim vijf jaar geluidsoverlast, veroorzaakt door de ventilatoren op 2 van de 3 stallen.
In al die jaren is met diverse metingen aangetoond dat de geluidnormen ’s avonds en ’s nachts werden overschreden. Een geluidmeting in augustus 2017 in opdracht van de gemeente toonde aan dat voor het eerst sinds jaren het geluid net onder de norm bleef. Het verschil met het vergunde aantal decibels was echter zo gering dat een nieuwe overschrijding van de normen niet kan worden uitgesloten, aldus de gemeente. Daarom houdt de gemeente de dwangsom in stand, voor het geval dat. Mocht er een nieuwe overtreding worden geconstateerd, dan kost dat kippenboer Van der Weerd €2500 per week, met een maximum van €25.000.

Update
De bezwarenadviescommissie van de gemeente heeft op 9 januari 2018 een advies uitgebracht. De commissie kan zich vinden in de overwegingen van de gemeente om de last onder dwangsom voorlopig in stand te houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *