Medio december mogelijk meer duidelijkheid over uitbreiding Erveweg 10

De gemeente Olst Wijhe laat desgevraagd weten dat er op 12 december 2019 een zitting gepland staat van de Zwolse bestuursrechter over het beroep dat door de Vereniging Leefmilieu is aangetekend tegen de milieuvergunning voor uitbreiding van het pluimveebedrijf van Van der Weerd aan Erveweg 10 in Welsum.

Om een zitting te kunnen houden is duidelijkheid nodig over de vraag hoe schadelijk de uitbreiding is voor nabijgelegen natuurgebieden. De manier waarop dit tot dusver werd beoordeeld – het Programma Akkoord Stikstof – is buiten werking gesteld door een uitspraak van de Raad van State van 29 mei.

Voor de uitbreiding van 40.000 naar ruim 60.000 leghennen aan de Erveweg 10 beschikt kippenboer Jan van der Weerd nu niet over de benodigde natuurbeschermingswet-vergunning. De Zwolse bestuursrechter heeft op 8 augustus de in december 2018 door de provincie Overijssel verleende vergunning vernietigd, nadat eerder al een vergelijkbare versie door de Raad van State was vernietigd.

Klik hier voor de uitspraak van de Zwolse bestuursrechter van 8 augustus 2019

Daarmee is ook een gat geslagen in de milieuvergunning, die immers staat of valt met een zogeheten verklaring van geen bedenkingen van de provincie. De provincie moet nu binnen een half jaar een nieuwe natuurbeschermingswet-vergunning verstrekken. Dat is op dit moment echter niet mogelijk, aangezien niet duidelijk is hoe de schadelijke effecten op de natuur kunnen worden bepaald.

Een dergelijk impasse doet zich niet alleen voor bij Van der Weerd. Heel veel vergunningen voor activiteiten die gepaard gaan met de uitstoot van stikstof kunnen op dit moment niet worden verleend. Landbouwminister Carola Schouten heeft een commissie in het leven geroepen die met oplossingen moet komen. Een eerste advies is medio september gepubliceerd. De stikstofemissies zullen overal en in het bijzonder in de buurt van Natura-2000 gebieden drastisch omlaag moeten.

Eerder bericht: Provincie Overijssel lapt uitspraak Raad van State aan zijn laars

Lees hier wat mr. Valentijn Wösten in De Stentor schrijft over een oplossing van de impasse: https://www.destentor.nl/zwolle/luchtwassers-en-mestfabrieken-alleen-zwakke-bestuurders-geloven-er-nog-in~ababe1e4/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *