Meerderheid raad Olst Wijhe wil geen bindend GGD-advies

Een meerderheid van de gemeenteraad van Olst Wijhe voelt niets voor een bindend GGD-advies bij de vestiging of uitbreiding van veehouderijen. PvdA en D66 hadden daar in een amendement om gevraagd.

Met de stemmen van het CDA, Gemeente Belangen Olst-Wijhe, VVD en Olst-Wijhe Nieuw Liberaal tegen werd het amendement verworpen. PvdA en D66 zijn zwaar teleurgesteld. “Volksgezondheid kan in onze ogen nooit van ondergeschikt belang zijn, ook niet als er grote economische belangen mee gemoeid zijn. Dit valt echt niet uit te leggen. Een gezondheidsadvies mag je nooit en te nimmer negeren”, stelt PvdA-raadslid René Leber in een reactie. Leber kondigt aan dat de PvdA hier een item van gaat maken bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Dat de collegepartijen in Olst Wijhe als het erop aan komt geen boodschap hebben aan een GGD-advies, blijkt uit het ontwerpbesluit van B&W over de uitbreiding van het bedrijf van Van der Weerd aan de Erveweg 10. Hoewel er een negatief GGD-advies ligt, geeft het college hier op essentiële punten geen gehoor aan.

De GGD IJsselland adviseert maatregelen te treffen zodat de emissies van geur, ammoniak en fijnstof zo ver mogelijk worden beperkt. In plaats van omlaag, gaan de emissies omhoog. In een besluit of er al dan niet een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld, maakt het college zich er met een Jantje van Leiden vanaf. Het college verschuilt zich achter een opmerking van het agrarisch adviesbureau Van Westreenen: ”Er worden warmtewisselaars geplaatst die de uitstoot van fijnstof verminderen.” Verzuimd wordt te vermelden dat ondanks deze reductie de uitstoot fors (cira 20%) toeneemt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *