Ook omgevingsvergunning kippenbedrijf kan in prullenbak

Ook de omgevingsvergunning die door de gemeente Olst Wijhe is verleend voor uitbreiding van het pluimveebedrijf van Jan van der Weerd in Welsum, kan in de prullenbak.

Nu de Raad van State de Natuurbeschermingswetvergunning heeft vernietigd, kan de omgevingsvergunning geen stand houden, aldus de Vereniging Leefmilieu. Deze vereniging heeft bij de bestuursrechter in Zwolle beroep aangetekend tegen de in mei van dit jaar verleende vergunning.

In de omgevingsvergunning zit een zogeheten Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB), opgesteld door de provincie Overijssel. Zo’n VVGB is een noodzakelijk onderdeel van de omgevingsvergunning. De bijbehorende berekeningen van de uitstoot en verspreiding van ammoniak in de omgeving wijken op essentiële onderdelen niet af van de berekeningen die zijn gemaakt voor de Natuurbeschermingswetvergunning.

De Raad van State heeft in zijn uitspraak van 10 oktober vastgesteld dat de gevolgen voor de natuurwaarden van onder andere de uiterwaarden van de IJssel, in de Natuurbeschermingswetvergunning niet zorgvuldig waren beoordeeld.
Voor de VVGB geldt hetzelfde, aldus de Vereniging Leefmilieu. De stalhuishouding in de zaak waarover de Raad van State heeft geoordeeld en die waarover de provincie Overijssel met de VVGB heeft geoordeeld, zijn op de relevante punten identiek.
Volgens de Vereniging Leefmilieu kan alleen al hierom de omgevingsvergunning worden vernietigd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *