Twee advocatenkantoren moeten vergunning Erveweg 10 langs de rechter loodsen

Zowel het college van B&W van de gemeente Olst-Wijhe als kippenboer Jan van der Weerd uit Welsum hebben een advocaat ingehuurd om de omgevingsvergunning voor het pluimveebedrijf aan Erveweg 10 in Welsum langs de Zwolse bestuursrechter te loodsen. Op 12 december is de zitting.

Beroep tegen de omgevingsvergunning, die voorziet in een uitbreiding van 39.900 naar 62.000 leghennen) is aangetekend door de Vereniging Leefmilieu, dezelfde vereniging die het stikstofbeleid van de overheid met succes aanhangig heeft gemaakt bij de Raad van State.

De omgevingsvergunning dateert van 19 mei 2018. Daartegen is op 30 juli beroep aangetekend en op 18 oktober 2018 is een aanvullend beroepsschrift ingediend, dit mede naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State die de verleende natuurbeschermingswetvergunning voor het bedrijf aan de Erveweg 10 heeft vernietigd. Daarmee is de zogeheten Verklaring Van Geen Bedenkingen van de provincie Overijssel – wezenlijk onderdeel van de omgevingsvergunning – volgens de Vereniging Leefmilieu niet rechtsgeldig meer.

Waarom het ruim een jaar heeft geduurd voordat er een zitting komt, heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de stikstofcrisis, waardoor nieuwe vergunningaanvragen op grond van de natuurbeschermingswet waarbij sprake is van een toename van ammoniakemissies, stil zijn komen te liggen.

Het college van B&W van de gemeente Olst-Wijhe en pluimveehouder Van der Weerd hebben een oplossing van de stikstofcrisis niet nog langer willen afwachten en willen nu een uitspraak van de bestuursrechter over alle onderdelen uit de vergunning waartegen beroep is aangetekend, zodat de vergunningverlening kan worden afgerond. Ze willen dat de Vereniging Leefmilieu onder meer op het onderdeel stikstof als niet-ontvankelijk wordt verklaard. Verder trachten de advocaten alle andere aangevoerde beroepspunten (toename geluid, risico’s voor de volksgezondheid, etc.) te weerleggen. Mocht de rechter daarin meegaan, dan heeft Van der Weerd straks een omgevingsvergunning zonder natuurbeschermingswet-vergunning. Het is de vraag of hij daar iets mee opschiet.

Wil je de zitting op 12 december bijwonen? Dat kan door plaats te nemen op de publieke tribune in de zittingszaal van de rechtbank in Zwolle. Aanvang zitting: 10.30 uur.
.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *