Achttien zienswijzen, 700 vragen

Tegen de ontwerpbeschikking voor Erveweg 10 zijn achttien zienswijzen ingediend. Ook zijn er 700 vragen gesteld. Dit heeft de gemeente Olst Wijhe desgevraagd bekend gemaakt.
Een van de zienswijzen is van de groep bezorgde omwonenden. Zij stellen dat de uitbreiding van 39.900 naar 61.986 leghennen aan de Erveweg 10 in Welsum niet voldoet aan de wet- en regelgeving. Wat de ondernemer wil, is volgens hen onmogelijk. Door op papier de zaken anders voor te stellen dan ze feitelijk zijn, wekt de gemeente Olst Wijhe ten onrechte de indruk dat de uitbreiding wel vergunbaar is. Het verschil tussen de papieren en de feitelijke werkelijkheid is verontrustend groot. Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *