Van der Weerd moet geluidmaatregelen treffen

Het pluimveebedrijf Van der Weerd Van Triest uit Welsum moet iets doen aan de geluidsoverlast die de ventilatoren van de stallen aan de Erveweg veroorzaken. De kippenboer krijgt van de rechter tot 21 juli de tijd. Volgens de rechter staat buiten kijf dat de geluidnormen bij omwonenden (Erveweg 9) worden overschreden. De gemeente wil terecht handhavend optreden, maar de termijn die daarvoor was gesteld – voor 1 juni moest het klaar zijn, anders volgde er een boete – vindt bestuursrechter W.J.B. Cornelissen te kort. Daarom heeft hij het dwangsombesluit van de gemeente met twee maanden geschorst.
Tijdens de zitting van de bestuursrechter deze week in Zwolle, gaf Van der Weerd aan dat hij al bezig is maatregelen te treffen. Zo is er in een van de stallen voor de ventilatoren een frequentieregelaar geïnstalleerd en de regelaar voor een andere stal is onderweg. Met deze regelaars zou de overschrijding van de geluidnormen bij het pand Erveweg 9 tot het verleden moeten behoren. De rechter veroordeelt de gemeente vanwege een te krap gestelde termijn, tot het betalen van de griffierechten en de rechtsbijstand van Van der Weerd.
Uitspraak bestuursrechter dwangsom geluid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *