Vergunningaanvraag Erveweg 10 begint te stinken

De vergunningaanvraag en de ontwerpbeschikking voor uitbreiding van het pluimveebedrijf aan Erveweg 10 beginnen behoorlijk te stinken. Dat krijg je ervan als stukken te lang blijven liggen. Dan komt de geur van bederf te hangen rond uitgevoerde berekeningen.

De Regionale Uitvoerings Dienst IJsselland (RUD) die voor de gemeente Olst Wijhe de aanvraag beoordeelt, heeft kennelijk niet in de gaten dat het dossier inmiddels helemaal onder de schimmel zit. In het advies over de MER-beoordeling dat vlak voor de kerst door de RUD is afgeleverd, worden verouderde, achterhaalde gegevens gebruikt.
In de MER-beoordeling staat dat er geen Milieu Effect Rapportage (MER) nodig is. Dit zou gebaseerd moeten zijn op recent uitgevoerde berekeningen volgens de huidige wet- en regelgeving. De RUD heeft echter verzuimd nieuwe berekeningswijzen toe te passen die sinds mei 2017 in een handleiding zijn vastgelegd.
Het college van B&W heeft het advies inmiddels overgenomen en pluimveehouder Van der Weerd daarvan op de hoogte gebracht. Daardoor kan het college met goed fatsoen niet meer terug en zit het met een belangrijk, maar onbruikbaar document in z’n maag.

Nieuwe regels, nieuwe feiten
De aanvraag en het ontwerpbesluit zijn niet alleen ingehaald door nieuwe regels, maar ook door nieuwe feiten. Zo blijkt het akoestisch onderzoek bij de aanvraag al even beschimmeld als andere stukken. In dat onderzoek staat dat het geluid van ventilatoren en andere bronnen ruim onder de norm blijft. Na december 2016 – het moment waarop het college van B&W de aanvraag in beginsel heeft goedgekeurd – is echter voor de zoveelste keer een overschrijding van de geluidsnormen vastgesteld. Hoewel pluimveehouder Van der Weerd na veel vijven en zessen maatregelen heeft getroffen, is het de vraag of die werkelijk afdoende zijn. Daarom houdt de gemeente de dwangsom voor geluidsoverlast in stand. Met een dreigende overschrijding van de normen in de huidige situatie, kan het akoestisch onderzoek (50% meer dieren, twee extra geluidsbronnen) moeilijk stand houden.

Nader onderzoek naar stalemissies, nieuwe technieken die emissies terugdringen, een advies van de Gezondheidsraad over het risico op longontsteking door pluimveehouderijen – elke maand verschijnt er wel een rapport waaruit blijkt dat aanvraag en ontwerpbeschikking zo verouderd zijn dat zij maar het beste met het oud papier mee kunnen. Dan hebben sport- en zangverenigingen in Olst Wijhe er tenminste nog iets aan. En kan de pluimveehouder aan de slag met een nieuwe aanvraag. Dit keer graag voor een bedrijf waar heel Welsum trots op kan zijn. Er zijn inmiddels genoeg voorbeelden van pluimveebedrijven die laten zien dat het anders kan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *