Vergunningverlening aan boeren rond Natura 2000 gebieden ligt stil

De recente uitspraak van het Hof van Justitie over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) betekent dat de vergunningverlening aan boeren rondom Natura 2000-gebieden waarschijnlijk een tijd stil ligt. Dit schrijft Jacomien Voorhorst op de website van Nieuwe Oogst.

Voorhorst heeft Rob van Woerden gesproken, juridisch adviseur ruimtelijke ordening en milieu van Rombou. Hij verwacht dat er voorlopig geen natuurbeschermingsvergunningen meer worden verleend voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken.

De uitspraak van het Hof van Justitie, waarnaar Voorhorst verwijst, heeft ook gevolgen voor het kippenbedrijf van Jan van der Weerd aan de Erveweg 10 in Welsum. Zijn natuurbeschermingsvergunning voor uitbreiding van het bedrijf, was al eerder op andere gronden door de Raad van State vernietigd. 

De uitspraak van het Hof van Justitie over het PAS leidt ertoe dat het voorlopig geen zin heeft een nieuwe aanvraag in te dienen voor uitbreiding van het bedrijf aan de Erveweg. Uitbreiding van het bedrijf heeft gevolgen voor de natuur in de uiterwaarden van de IJssel. De Raad van State moet op basis van de uitspraak van het Europese Hof eerst nog een eindoordeel vellen over de toepassing van het PAS. Zoals het PAS nu wordt toegepast is het in strijd met de Europese Habitatrichtlijn. Er moet een betere wetenschappelijke onderbouwing komen.

LAATSTE NIEUWS d.d. 21 november 2018: Volgens landbouwminister Carola Schouten kunnen er nog steeds natuurbeschermingswet-vergunningen worden verleend. Maar dat geldt alleen voor gebieden waar nog ontwikkelingsruimte over is. Daar waar die ruimte op is, worden geen vergunningen meer verleend die een beroep doen op ontwikkelingsruimte.
Uit een lijst van het PAS op BIJ12.nl blijkt dat dit het geval is in het Natura 2000 gebied Rijntakken, waartoe de IJsseluiterwaarden behoren. Daar is de ontwikkelingsruimte inmiddels volledig benut.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No spam *