GGD-advies

De GGD IJsselland is het niet eens met de uitbreiding van het pluimveebedrijf aan de Erveweg 10 in Welsum. Belangrijkste bezwaar:
pluimveehouderijen met uitloop hebben een elf keer zo hoog risico op een
besmetting met het vogelgriepvirus. In de stallen kan het virus veranderen in een voor de mensen gevaarlijke variant. Om die reden is de GGD geen voorstander van pluimveehouderijen met buitenuitloop. Vooral niet in gebeiden met veel watervogels, zoals in Welsum.
Ook vindt de GGD dat het bedrijf het maximale moet doen om de gezondheid van omwonenden te beschermen. Dat houdt in een zo laag mogelijke uitstoot van fijnstof, ammoniak en stank. De gemeente Olst Wijhe legt dit advies naast zich neer. Het pluimveebedrijf van de maatschap Van der Weerd Van Triest mag 23% meer fijnstof uitstoten en 50% meer stank veroorzaken ten opzichte van de huidige situatie.

Klik op onderstaande link voor het GGD-advies uit 2016.

Update 30 januari 2018
Op 10 juli 2017 heeft de GGD een aanvullend advies uitgebracht over de toepassing van het voorzorgbeginsel in relatie tot de vergunningaanvraag Erveweg 10. Zie link hieronder.

GGD-advies

GGD Advies 10-07-2017