Wist je dat….

 • de geurnorm voor de nieuwe woningen aan het Hemelrijk met een speciale verordening is verhoogd van 3 naar 4,5 odeur?
 • de stallen aan de Erveweg na uitbreiding dag en nacht open blijven?
 • er dus ook ’s nachts door natuurlijke ventilatie stankoverlast zal optreden?
 • omwonenden in de zomer met de ramen dicht zullen moeten slapen?
 • de geluidsoverlast zal toenemen?
 • een advies van Erbrink Consult, uitgebracht op verzoek van de gemeente Olst Wijhe, inhoudt dat de aanvraag niet verleend kan worden?
 • dat de gemeente desondanks toch een ontwerpbeschikking heeft afgegeven?
 • de gemeente Olst Wijhe belangrijke onderdelen van het advies van de GGD naast zich neer heeft gelegd?
 • de gemeente Olst Wijhe niets heeft gedaan met de inbreng van omwonenden, ”omdat er geen beleid voor is”?

Wist je dat….

 • bedrijven met leghennen in Nederland gemiddeld 35.000 leghennen houden?
 • bedrijven met uitloop in Nederland gemiddeld 27.000 leghennen houden?
 • een uitloopbedrijf met 100.000 leghennen dus geen ”mini-bedrijfje” kan worden genoemd?
 • de eieren van de kippen aan de Zijlweg en de Erveweg twee keer per week worden opgehaald door Interovo, een eierhandelaar die de eieren afzet in een aantal Europese landen?
 • uitloopeieren duurder zijn voor de consument en dat de kippenboer bovenop de standaard eierprijs ongeveer €3 per honderd eieren aan toeslag ontvangt?
 • een kip eens in de anderhalve dag een ei legt?
 • 100.000 kippen jaarlijks ongeveer 24 miljoen eieren leggen?
 • 100.000 kippen met uitloop alleen al aan toeslag jaarlijks zo’n €720.000 opleveren,
 • de toeslag door pluimveehouders ”het beleg op de boterham” wordt genoemd?
 • de uitstoot van fijnstof door pluimveehouderijen vanwege de omschakeling naar scharrel explosief is gestegen, van 2,1 naar 4,2 kiloton? (Balans van de leefomgeving)
 • bij pluimveebedrijven tot een afstand van 500 meter een overschrijding van de grenswaarde voor endotoxines kan optreden? (rapport WUR Emissies van enotoxinen uit veehouderij)
 • pluimveebedrijven in Duitsland niet meer dan 40.000 leghennen mogen houden vanwege milieu en volksgezondheid?
 • in Duitsland vanaf 15.000 leghennen een luchtwasser verplicht is?
 • de Gezondheidsraad adviseert om de norm voor fijnstof in overeenstemming te brengen met de norm van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO), hetgeen een halvering betekent: van 40 naar 20 ug/m3?
 • volgens de ”worst-case” berekeningen bij negen woningen aan de Erveweg en het Reepad deze norm wordt overschreden?
 • de pluimveehouderij voor 2027 de uitstoot van fijnstof moet hebben gehalveerd en in nieuwe stallen zelfs moet hebben teruggebracht met 70%?